ไม่สามารถติดต่อกับ MySQL ได้PHP Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Too many connections in E:\Inetpub\mscit\msitBoard\include\phpFunctionDB.php on line 12